Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Összege 2007--ben

1 gyermekes család  11.700/hó/gyermek
1 gyermekes egyedülálló  12.700/hó/gyermek
2 gyermekes család  12.700/hó/gyermek
2 gyermekes egyedülálló  13.800/hó/gyermek
3 és több gyermekes család  14.900/hó/gyermek
3 és több gyermekes egyedülálló 15.900/hó/gyermek
tartósan beteg gyermek 22.300/hó/gyermek
tartósan beteg gyermeket egyedül nevelő 24.400/hó/gyermek
nevelőszülőnél nevelt gyermek 13.800/hó/gyermek

Ki jogosult rá?

 

A szülő, a szülővel együtt élő házastárs veheti igénybe
– még nem tanköteles,
– tanköteles (16 éves korig),
– a középiskolai, szakiskolai (közoktatási intézményi) tanulmányokat folytató
gyermek után annak a tanévnek a végéig, amely alatt betölti a 23. életévét.

A felsőoktatási intézmény hallgatója után nem jár családi pótlék, még abban az esetben sem, ha pl. csak 18 éves. Ha azonban a család több gyermeket nevel, s utánuk jogosultak az ellátásra, a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából a nagykorú, egyetemista, főiskolás gyermeket figyelembe kell venni.Például egy családban van egy 10 és egy 14 éves általános iskolás, és egy 20 éves egyetemista. Családi pótlékot két gyermek után kapnak, de a háromgyerekes családra vonatkozó gyermekenkénti összeggel számítva, tehát kétszer 14.000 Ft-ot (nem pedig kétszer 12.000 Ft-ot, mint a kétgyermekes családok).

Hol és mikor igényelhető?

 

A munkáltató családtámogatási kifizetőhelyén, vagy annak hiányában a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

Az igény benyújtást megelőző 2. hónap első napjáig lehet visszamenőleg igényelni.

Okmányok:

 

Kitöltött igénybejelentő

Az igénylő
– személyi igazolványa,
– lakcímnyilvántartó kártyája.

A szülők és a gyermekek
– TAJ kártyája.

A gyermek(ek)
– eredeti születési anyakönyvi kivonata.
– Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa által – formanyomtatványon – kiállított igazolás.

– Az egyedülállóságot vagy annak minősülést igazoló okirat. (Ha van ilyen)

Első baba utáni családi pótlékra vonatkozó igényt az "Igénybejelentés családi pótlékra" című formanyomtatványon kell benyújtani. Testvérek után a "Bejelentés a gyermekszám változásáról" című formanyomtatványon kell közölni az igényt.

Egyedülálló az a szülő, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. Ezen túl egyedülállónak minősül az ellátás megállapításánál
– akinek a férje, élettársa sorkatonai szolgálatot teljesít;
– ha saját maga vagy házastársa, élettársa közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs;
– ha fogyatékossági támogatásban részesül;
– ha rokkantsági nyugdíjas, baleseti rokkantsági nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a csoportonként megállapított legkisebb összegét és egyéb jövedelme nincs;
– ha nyugellátásban, átmeneti járadékban részesül és nyugdíjának, járadékának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb jövedelemmel nem rendelkezik;
– ha időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, hadigondozási járadékban részesül és egyéb jövedelme nincs;
– aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nincs.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Bököny Vasvári 33

( Nagy Miháyné, 2017.03.18 13:20)

Hol lehett igényelni az étkezési útalványt és ki veheti igénybe én el válltam Rikkant Nyugdijas vagyok fel világositást kérnék köszönöm

Bököny Vasvári 33

( Nagy Miháyné, 2017.03.18 13:13)

A gyerekem jözép iskilás szul 1996 .8.28 be töltöte a 20 évét és adig járt a családi segéy egyedúl nevelem de vele egy korú meg kapja de nem beteg mért a beteg gyerekik 23 éves korig kapják meg kisegitő iskolába jár de mist 2007 töl Janúártol aszt olvastam hogy jár a közép iskolásoknak a családi neki jogán kel meg igényelni ha közép iskolás szeretnék minél hamarabb fel villágositástkérni hogy mik kelenek hozzá mijen iratok ha én be viném a kics tárhoz mán ugy hallotqm hogy a Nyugdoj Fojósitó kúldi a családit létezik ez le van fém másolva a szeméie a fiúnak a tajkátyája is ma lakcsim kátyája is aszt ha én be viném aszt elfogadnák tölem mért tanúlni jár fel villágositást kérek köszönöm4xk

Tura

(adelleda53@freemail.hu, 2011.08.16 14:52)

A magzat 91.-dik napjától a már két gyermekes szülőt lehet-e 3 gyermekesnek tekinteni az 50%-os étkezési kedvezmény igénybevételéhez?

2151 FÓT, Vas Gereben u.2.

(Viziné Forgács Márta, 2008.11.03 06:48)

Érdeklődnék, hogy okt.28-án "csak" 3.300.- Ft cs.p.-t utaltak 12.200.- helyett.
Mi ennek az oka ?
Miért ennyit kaptam?
Utána tudna nézni valaki ?
Köszönettel Vné Márti