Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Összege 2006-ban azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (25.800 Ft – nettó  23.607 Ft  Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás időtartama 8,5 % nyugdíjjárulék levonása mellett, szolgálati időnek számít.

Ki jogosult rá?

 

A gyermeknevelési támogatást az a szülő, nevelőszülő vagy gyám veheti igénybe, aki saját háztartásban három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. életévének betöltéséig jár.

A jogosultság független az előzetes biztosítási időtől, illetve a család jövedelmi, vagyoni helyzetétől.

A szülő kereső tevékenységet napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy dolgozhat időbeli korlátozás nélkül is, ha a munkavégzés otthonában történik. A GYET-et igénybe vevő szülő gyermeke napi 5 órát lehet intézményben.

Hol és mikor igényelhető?

 

A lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál.

Az igény benyújtást megelőző 2. hónap első napjáig lehet visszamenőleg igényelni.

Okmányok:

 

Kitöltött igénybejelentő

Az igénylő
– személyi igazolványa,
– lakcímnyilvántartó kártyája,
– adóazonosító jelét tartalmazó adókártyája.

A szülők és a gyermekek
– TAJ kártyája.

A gyermek(ek)
– eredeti születési anyakönyvi kivonata.

– Magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozat záradékolt példánya;

– Munkaviszony esetén a munkáltató fizetés nélküli szabadság engedélyezése;

– Munkanélküli ellátást szüneteltető igénylő  esetében a szüneteltetésről szóló határozat;

– Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa által – formanyomtatványon – kiállított igazolás

– Amennyiben nyugellátásban részesül, úgy a megállapító határozat.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.