Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Állampolgárság, életkor

Az igénylőkre vonatkozó személyi feltételek:

 1. magyar vagy uniós állampolgárság , és
 2. nagykorúság (aki 18. életévét betöltötte vagy 16. életévének betöltését követően érvényes házasságot kötött) - de a 16. életévét betöltött, állami gondozásban nevelt kiskorúak is jogosultak támogatásra.

Az Európai Unió állampolgárai - pontosabban a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek - közül 2004. szeptembere óta azok kaphatnak szocpolt, akik Magyarországon dolgoznak (munkavállalók) és a támogatás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Ki kell emelnünk, hogy részükre a támogatás kizárólag a munkajogi vagy foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt jár.

Az unió kívüli országok állampolgárai vagy a hontalan személy részére a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter engedélyezheti a támogatás igénybevételét. Ha házaspár az igénylő, és az egyikőjük magyar állampolgár, engedély nélkül is kaphatnak támogatást.

Ki veheti igénybe, mely családtagok után?

Az általános feltételek meglétén túl lényeges előírás, hogy a szocpol az építtető (vásárló) által eltartott, vele közös háztartásban élő és a felépített vagy megvásárolt lakásba is együtt költöző gyermekek és egyéb eltartott családtagok után vehető igénybe. Főszabályként nem feltétel viszont az, hogy házaspár legyen a kedvezmény jogosultja (egyedülállók vagy élettársi kapcsolatban élők is igénybe vehetik), és az sem, hogy a támogatás felvétele hitelfelvétellel párosuljon .

Nagyon fontos, hogy a kedvezményt ugyanazon gyermek vagy más eltartott családtag után csak egy alkalommal lehet igénybe venni .

Lakástulajdon, lakáshasználati vagy bérleti jogviszony megszüntetése

A támogatást igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak nem lehet:

 1. másik lakástulajdona (lakástulajdonnak minősül a gazdasági társaság tagja által a társaság részére apportként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetve a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás is),
 2. állandó lakáshasználati joga,
 3. önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya .

A támogatás igénybevételéhez a lakáshasználati és a bérleti jogviszonyról érvényesen írásban le kell mondani, és azt a bérbeadónak írásban el kell fogadnia.

Lakásvásárlás esetén a szocpol akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója (vagyis nem házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermeke, örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője, valamint testvére) és nem élettársa .

Akinek van lakása, annak azt előbb el kell adnia ahhoz, hogy új lakásának magvásárlásához vagy építéséhez támogatást vehessen igénybe. Azonban szocpol igénybevételénél nem minősül lakástulajdonnak - vagyis a támogatás akkor is igényelhető -, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának

 1. együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
 2. a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy
 3. a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik .

A saját erő felhasználása

A támogatás igénylője a rendelkezésére álló anyagi eszközöket - azaz a saját erőt - teljes egészében az építési költség, illetve a vételár kiegyenlítésére köteles felhasználni. A lakás terheinek kiegyenlítése - pl. hitel, önkormányzati támogatás visszafizetése - után fennmaradó teljes eladási árat fel kell használnia a vásárláshoz, illetve építéshez. A hitelintézetek addig nem is folyósítják a támogatást, amíg a jogosult el nem adja meglévő lakástulajdonát. Ezért célszerű olyan adásvételi szerződést kötni, amelyben az eladók használati jogukat bizonyos ideig fenntartják.

Saját erőként veszik figyelembe a támogatási szerződés (kölcsönszerződés) megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakás eladási árát is, csökkentve az azt terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, valamint a kiegyenlített lakáshitel összegével .

A méltányolható lakásigény

Fontos tudni, hogy csak a saját méltányolható lakásigény kielégítéséhez igényelhető támogatás . A lakásigény akkor méltányolható, ha

 1. az egy főre jutó lakószobák száma megfelel a jogszabályi előírásoknak, és
 2. a telekárat nem tartalmazó építési költség, illetve vételi ár nem haladja meg az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét .

A jogszabály szerint méltányolható lakószobaszám:

 1. egy-két személyre legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
 2. három személyre másfél - három és fél lakószoba,
 3. négy személyre kettő-négy lakószoba,
 4. több személyre személyenként fél lakószobával több; három vagy több gyermeket nevelő családnál a felső határ minden további személyre vonatkozóan egy szobával több .

Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felső határának meghatározásánál még legfeljebb két születendő gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy születendő gyermeket is számításba kell venni (így az egy főre eső, megengedett lakószobaszám nő). Az a házaspár minősül fiatalnak, amelyikben a házastársak közül egyik sem töltötte be a 40. életévét a kölcsön-(adásvételi) szerződés megkötésének időpontjáig .

A szobaméretek meghatározása:

 1. félszoba a 6 és 12 m2 közötti alapterületű lakószoba,
 2. lakószoba a 12 m2 és 30 m2 közötti szoba (amennyiben ennél nagyobb, akkor két szobaként veszik figyelembe),
 3. amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni .

Az igénylés határideje

A szocpolra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását - a megelőlegező kölcsön kivételével - lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés, bővítés, valamint korszerűsítés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadása előtt - ha ilyen engedély beszerzése nem kötelező, akkor a hitelcél megvalósulását megelőzően - kell kérni a hitelintézettől. Ha a kérelmező eddig az időpontig nem kért szocpolt, később erre már nincs lehetősége .

Újabb gyermek születése

Az igénylési határidő alól kivételt jelent, ha a kölcsönszerződés megkötését követően a kérelmezőnek újabb gyermeke születik (csak azok esetében, akik egyébként határidőben igényeltek szocpolt). A kölcsönszerződés időpontjában hatályos jogszabályi feltételeket teljesítő adóst - az akkori mértékű kedvezmény - a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek után is megilleti (számításba véve a születés időpontjában meglévő gyermekeiket és személyi feltételeiket) .

Korlátozást jelent, hogy amennyiben a támogatásra jogosult adós a kedvezményt a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120. nap, vagy építés esetén a használatbavételi engedély kiadása után igényli, akkor a kedvezményt csak új lakás felépítésére vagy vásárlására nyújtott, és a születés időpontjában meglévő kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére használhatja fel. A jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása, illetve a kiegészítő kamattámogatás esetében a gyermek születésének időpontjáig esedékessé vált és az adós terhére elszámolt szerződéses kamatoknak a kedvezményre jutó összegét is jóvá kell írni. Amennyiben az újabb gyermek megszületésére és az igénylésre az adásvételi szerződés aláírását követő 120 napon belül vagy - építés esetén - a használatbavételi engedély kiadása előtt kerül sor, az adós a kedvezmény összegét akár az építési költség (vételár) megfizetésére is felhasználhatja.

Forrás: Magyarország.hu

-------------------------------------------------------

Egy-két plusz infot amit én tapasztaltam amikor el szerettem volna intézni.

Lakásbővitésre, használt lakásra félszocpolt lehet igénybe venni. 

Tetőtérbeépitésre is fel lehet venni, ha külön bejárattal rendelkezik majd, ha pedig más tulajdonában van a lakás amire épiteni akartok akkor legalább 50%-os tulajdoni aránynak kell majd lennie az egészből a megépités után.

Ha már van hitel a lakáson akkor a bankok többsége nem nagyon adja meg, mivel a szocpol azzal jár, hogy 10évig nem adhatod el a lakás ergo ha tartozol, nem fizetsz akkor nem tudják behajtani, elárverezni a lakást.

Van amelyik banknál lehet hitel nélkül csak a szocpolt igényelni, de vannak olyanok akiknél ez pénzbe kerül.

Félszocpolt nem adnak megelőgezett gyermekre.

Használt lakásnál budapesten 12millió vidéken 8millió a felső határ.

FOLYT.KÖV 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Propecia Conception KelStef

(KelStef, 2019.10.12 12:45)

Azithromycin From Amazon Keflex Drug <a href=http://bmpha.com>cialis ebay levitra comparaison</a> Viagra Riesgos

5820 mezőhegyes józsef krt 86

(Bombolyáné Kalcsu Mónika, 2009.02.03 15:15)

Tisztelt Cím!
Kettő gyermek után már igénybe vettük a szocpolt,használt lakás vásárlásra ,időközben született egy harmadik csemete,arra lennék kíváncsi kapunk-e támogatást a harmadik gyermek után egy szoba hozzáépítéséhez? a házunk 1+3 és fél szobás.
várom válaszát
Tisztelettel Bombolyáné

trixy00@gmail.com

(Majrovics Noémi, 2008.02.03 22:25)

szia sikerült kideriteni hogy nincs korhatár a szocpolnál:-) Tisztelt Állampolgár!

Köszönjük, hogy kérdésével a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központhoz fordult.
Az alábbi információkkal tudunk szolgálni Önnek:


A szocpol igénybe vehető új lakás felépítésére - a családi vagy ikerház emeletráépítésnek nem minősülő tetőtér-beépítésének a kivételével -, valamint az értékesítés céljára újonnan felépített és felépíttetett lakás megvásárlására.

Ezekben az esetekben nincsen életkori határ a jogosultságnál.

Csak arra a gyermekre tekintettel folyósítható kedvezmény, aki
1. még nincs 16 éves, vagy
2. elmúlt már 16 éves, de nappali tagozaton tanul és még nincs 25 éves, illetve
3. betöltötte már a 16. életévét, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt legalább hatvanhét százalékban elvesztette munkaképességét és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
Amennyiben további kérdése, illetve kérése adódik, kérjük, forduljon hozzánk ismét bizalommal!

Tisztelettel:

Horváth Imre
Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ